گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی کودهای نانو

   

 

نوشته شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی بابل    دوشنبه ، 13 آذر 1391 ، 05:40

گزارش تصویری کارگاه آموزشی وترویجی درخصوص آشنایی ومصرف کودهای نانو درمزارع وباغات در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بابل مورخ 11/9/91

 

مهندس مسعود غلامی مدیرجهادکشاورزی شهرستان بابل اظهار داشت:

کارگاه آموزشی آشنایی ومصرف کودهای نانو درمزارع و باغات باحضور 50 نفر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی وروسای مراکز جهادکشاورزی مورخ 12/9/91 درسالن اجتماعات این مدیریت برگزار گردید.غلامی گفت : دراین کارگاه آموزشی شرکت کنندگان بافناوری نانو که یکی از پویاترین وپیشرفته ترین علوم موجوداست وباعث بالابردن حاصلخیزی خاک وهمچنین افزایش عملکرد کیفی وکمی محصول می شود آشنا شدند.

 

وی درادامه مطلب افزود: کودهای نانویی ترکیبی ازمواد معدنی مورد نیاز گیاه ازجمله: مس،روی،منگنزبه ویژه آهن درآن فرموله شده است وخاصیت نانویی موجود دراین کود پدیده فتوسنتز گیاه را تا 12 برابر افزایش داده وازاین طریق محصولی باتولید بالاکه حداقل 20% افزایش رابه همراه دارد تولید وباعث کاهش میزان ضایعات می شود.

غلامی یادآور گردید : استفاده ازفناوری نانو برای حل چاش های موجود درحوزه آب وخاک ازجمله کشاورزی ومحیط زیست بوده که مهمترین منابع پایه جهت امنیت غذایی می باشد.

مدیرجهادکشاورزی افزایش مقدار محصول درهکتار یاافزایش عملکرد، افزایش کیفیت محصول، جلوگیری ازریزش محصول و کاهش ضایعات ودرنتیجه افزایش بهره وری،اصلاح بافت خاک وکاهش آلودگی آبهای زیرزمینی وافزایش متابولیسم گیاهان وجذب بیشتر وموثرتر عناصر وکودهای اصلی (مصرف بهینه کودها) وکاهش آلودگی ناشی ازمصرف بی رویه کودشیمیائی ومصرف بهینه کودها را ازمزایای این فناوری برشمرد و درپایان تصریح کرد: امیداست بااستفاده فراگیر کشاورزان ازاین محصول شاهد جهش اقتصادی دربخش کشاورزی باشیم.

img_1867.jpg - 316.36 Kb

img_1870.jpg - 359.07 Kb

img_1871.jpg - 304.28 Kb

img_1874.jpg - 330.73 Kb

img_1887.jpg - 336.48 Kb

 
 منبع:   www.jkbabol.ir
 
/ 0 نظر / 48 بازدید