/ 1 نظر / 97 بازدید
قاسمی

سلام جناب همدانیان توضیحات خوب بود ولی کافی نبود استفاده از کلمه هکتار بعنوان واحد ( خصوصا در مورد باغ ) استفاده درستی نبوده و گویا نیست نحوه مصرف براساس درخت و حتی با توجه به سن و میزان باردهی آن تعیین شود بهتر است . مصرف کودهای نانو هنوز بین باغداران رایج نشده است و نیاز به اطلاع رسانی بیشتری دارد .